OFFICIALS

OFFICIALS

OFFICIALS

OFFICIALS

Om waterpolowedstrijden goed en eerlijk te laten verlopen, zijn er bij iedere wedstrijd minimaal 5 officials nodig. Azuro beschikt over een team van officials die de functie van scheidsrechter en/of jury kunnen vervullen.

Van iedere waterpolo-speler (> 16 jaar) van Azuro wordt verwacht dat hij/zij minimaal de bevoegdheid W gaat behalen. Met je W-bevoegdheid op zak ben je onderdeel van de jurytafel. De jurytafel is ter ondersteuning van de scheidsrechters.

Meer weten over het functioneren als waterpolo-official bij Azuro mail dan naar voorzitter@zvazuro.nl.

Azuro scheidsrechters 

 • R.Douma (Yb)
 • K.Douma (Yc W)
 • S.Scholten (Yd W)

Azuro W-officials 

 • R.Straathof (W)
 • T.Cramer (W)
 • S.Cuperus (W)
 • J.Douma (W)
 • R.Wezeman (W)
 • P.Verbiest (W)
 • D.Klasen (W)
 • D.Wezeman (W)
 • J.Vonk (W)
 • S.Muller (W)
 • M.Wijnroks (W)
 • N.v.Nieuwpoort (W)
 • R.Koster (W)
 • M.Muller (W)
 • G.Cuperus (W)
 • J.Doornbos (W)
 • N.Kiewiet (W)
 • R.Prins (W)
 • R.Bieze (W)
 • M.Hofman (W)
 • L.Verver (W)
 • L.Knapper (W)
 • J.Edelenbosch (W)
 • N.Cramer (W)
 • M.Beukema (W)
 • T. v/d Bosch (W)
 • M.Dijkstra (W)
 • F.Voskamp (W)

Official opstellingen

Scheidrechters worden opgesteld door de KNZB-regio Noord.

De Azuro w-officials functioneren alleen bij thuiswedstrijden in zwembad Dubbelslag en worden door de vereniging opgesteld. De w-officials krijgen aan het begin van elk seizoen het juryrooster per mail toegestuurd.

Wijziging bevoegdheid

2019

 • M.Cramer (geslaagd W)
 • F.Voskamp (geslaagd W)
 • R.Prins (geslaagd W)
 • R.Bieze (geslaagd W)
 • M.Hofman (geslaagd W)
 • L.Verver (geslaagd W)
 • L.Knapper (geslaagd W)
 • J.Edelenbosch (geslaagd W)
 • N.Cramer (geslaagd W)
 • M.Beukema (geslaagd W)
 • T. v/d Bosch (geslaagd W)
 • M.Dijkstra (geslaagd W)

2018

 • I.Slagter (W > Yc W)
 • K.Douma (W > Yc W)
 • S.Scholten (W > Yd W)