NIEUWSBERICHTEN

NIEUWSBERICHTEN

AZURO NIEUWSBERICHTEN

Vriendje & vriendinnetjesdag goed bezocht

Vriendje & vriendinnetjesdag goed bezocht

Vrijdag 18 oktober was de derde editie van vriendjes en vriendinnetjesdag. Met ongeveer 60 kinderen was het weer een geslaagde activiteit! Een les waterpolo van onze waterpolotrainer en tevens voorzitter Menno en een les zwemmen van onze recreatief trainers Harmen en Jesper mochten hierbij niet ontbreken.
We hopen dat de kinderen het naar hun zin hebben gehad, wij kijken in ieder geval terug op een geslaagde activiteit. Zie ook onze fotopagina.

Familie zwemt 150 keer zwem4daagse

Familie zwemt 150 keer zwem4daagse

Familie zwemt 150 keer zwem4daagse
Zwemvereniging Azuro heeft van 9 tot en met 12 oktober de zwemvierdaagse georganiseerd in zwembad Dubbelslag in Delfzijl. De deelnemers van vorig jaar hebben aangegeven wel langere afstanden te willen zwemmen en Azuro heeft deze wens ingewilligd met het aanbieden van de afstanden 200, 400, 800, 1200 of 1600 meter per avond.
In totaal heeft Azuro 123 zwemmers mogen verwelkomen, die gezamenlijk meer dan 320 kilometer hebben gezwommen.
De zwemvierdaagse 2019 is afgesloten met discozwemmen en met felicitaties aan de familie Haumersen. Individueel hebben Marcel, Maudy en Marlon elk voor de 50e keer een zwemvierdaagse gezwommen. Een prestatie die zowel Azuro als de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond) niet onopgemerkt voorbij hebben laten gaan. Uit handen van Azuro voorzitter Menno Muller hebben ze de glazen schildje van de KNZB ontvangen, met de daarbij behorende felicitaties.

Zwem4daagse is gestart

Vandaag 9 oktober zijn om 18:00 de eerste deelnemers aan de zwem4daagse 2019 gestart om 4 avonden hun afstand te zwemmen. Ruim 110 deelnemers gaan in 4 dagen gezamenlijk ongeveer 300 kilometer zwemmen. De deelnemers hebben gekozen voor 200, 400, 800, 1200 of 1600 meter per avond.

Elke dag is de start om 18:00 en sluiten we om 20:00. Dag 4 sluiten we af met een zwemdisco.

Een sfeer impressie van dag 1 vindt op onze fotopagina.

 

Week van de Scheidsrechter

De week van 5 t/m 13 oktober is de Week van de Scheidsrechter. Vanuit de KNZB regio Noord zijn gisteren wedstrijden bezocht door het regiobestuur om alle officials te bedanken voor inzet voor de zwemsport. De KNZB heeft voor deze week een poster gemaakt. Onderstaande de 5 punten die op de poster wordt uitgedragen richting de officials.

  1. We behandelen jullie met respect, in en rond het zwembad
  2. We zijn dankbaar voor jullie inzet
  3. We accepteren dat jullie ook mensen zijn en fouten kunnen maken
  4. We respecteren jullie beslissingen
  5. We beseffen dat zonder jullie geen zwemsport mogelijk is

Ga naar de KNZB-Noord site  om de poster te downloaden.

Wil ook JIJ bijdragen aan de zwemsport door als official tijdens wedstrijden te fungeren? Neem dan contact op met; selectie (Jolanda Roggema, jurycontact@zvazuro.nl, of Carina v/d Eide, selectie@zvazuro.nl) of waterpolo (Menno Muller, voorzitter@zvazuro.nl)

Survival

Survival

Op vrijdag 4 oktober hebben Irma, Kim, Niels, Romy en Roos, hun Survival diploma behaald. Dit is een nieuw onderdeel bij het recreatief zwemmen. Deze zwemmers hebben meerdere maanden getraind op de diverse onderdelen die bij het Survival behoren onder leiding van Jesper en Harmen.

Bij het eerste gedeelte hebben zij met kleding aan moeten zwemmen en tussendoor een aantal koprollen laten zien. Daarna tijdens het watertrappen schoenen uittrekken en op de bodem laten vallen. Vervolgens hun spijkerbroek uitdoen en deze opblazen zodat het een drijfmiddel werd.

Het tweede gedeelte bestond uit meerdere proeven. Zo moesten zij naar een vlot zwemmen en daar weer vanaf met een koprol achterover, door zwemmen naar een nieuw vlot en daar onder door zwemmen, erover heen klimmen, en opnieuw onder door zwemmen om daarna nog door het gat te zwemmen. Natuurlijk moesten zij ook onder water zwemmen over een langere afstand. Verder moesten zij in groepjes een persoon op een vlot vervoeren.

Een moeilijk deel was om op de rug te zwemmen, en met de armen gestrekt een plankje boven het water vast te houden, hierbij verzuren de armen heel snel. Ook moesten de schoenen weer van de bodem worden opgedoken.

Een spannend onderdeel is het onder water zwemmen met een geblindeerde zwembril. Als afsluiting hebben zij hun spijkerbroek nog gebruikt om een drenkeling te redden.

Gefeliciteerd met jullie diploma!

INSCHRIJVEN NIEUWS UPDATES

NIEUWSARCHIEF AZURO