VEILIGE VERENIGING

Bij Azuro moet iedereen plezier in en aan de zwemsport kunnen beleven. Om dit te kunnen realiseren is een veilige vereniging een vereiste. Oftewel je moet je thuis voelen bij Azuro.

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van functies binnen Azuro die samenwerken met minderjarige leden en kwetsbare groepen.

Een VOG is een van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen dien in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. (tekst: NOC*NSF)

Voor het uitoefenen van een functies uit een van de onderstaande groepen is het hebben van een VOG bij Azuro verplicht.

  • Bestuursleden
  • Vertrouwensperso(on)(nen)
  • Trainers
  • Officials
  • Activiteiten commissie

Daarnaast kan het bestuur voor het uitoefenen van andere functies bij Azuro, een VOG verplicht stellen.