Onze VOG-coördinator heeft de afgelopen weken de status van de VOG’s binnen onze vereniging geïnventariseerd en daar waar nodig actie’s uitgezet. Van hieruit hebben een aantal leden inmiddels het verzoek gekregen om een VOG aan te vragen. Ook wordt de VOG-administratie momenteel verwerkt in onze ledenadministratie Sportlink.

Wil je meer weten over de VOG’s binnen Azuro, klik dan HIER, of mail naar VOG-coördinator Amber Tjassing, vog@zvazuro.nl