Per 1 januari 2021 wordt in de voormalig gemeente Delfzijl oud papier door verenigen ingezameld middels het lopen van routes. Azuro heeft aangegeven hieraan mee te doen.

Alle inwoners van de gemeente Delfzijl krijgen een papierkliko die één keer in de 6 weken wordt geleegd. Azuro is voor 2021 voor 3 avonden ingedeeld om een route te lopen in Delfzijl. De te lopen route is ongeveer 3 uur en we starten vanaf de pakeerplaats van Dubbelslag.

Om de nieuwe vorm oudpapier inzamelen te doen slagen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 1 of meerdere avonden willen meelopen. De exacte data waarop Azuro ingeroosterd zal worden in nog niet bekend. Ben je bereidt om mee te helpen met het inzamelen of wil je meer informatie, neem dan contact op met Jan Slagter; slagter46@hotmail.com of bel 0596-625122 (tussen 18:00 en 20:00).

De papiercontainer achter Dubbelslag zal i.v.m. de nieuwe regeling “inzamelen oudpapier” t.z.t. verdwijnen.