Familie zwemt 150 keer zwem4daagse
Zwemvereniging Azuro heeft van 9 tot en met 12 oktober de zwemvierdaagse georganiseerd in zwembad Dubbelslag in Delfzijl. De deelnemers van vorig jaar hebben aangegeven wel langere afstanden te willen zwemmen en Azuro heeft deze wens ingewilligd met het aanbieden van de afstanden 200, 400, 800, 1200 of 1600 meter per avond.
In totaal heeft Azuro 123 zwemmers mogen verwelkomen, die gezamenlijk meer dan 320 kilometer hebben gezwommen.
De zwemvierdaagse 2019 is afgesloten met discozwemmen en met felicitaties aan de familie Haumersen. Individueel hebben Marcel, Maudy en Marlon elk voor de 50e keer een zwemvierdaagse gezwommen. Een prestatie die zowel Azuro als de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond) niet onopgemerkt voorbij hebben laten gaan. Uit handen van Azuro voorzitter Menno Muller hebben ze de glazen schildje van de KNZB ontvangen, met de daarbij behorende felicitaties.